ZIEMIA DO TRAWNIKÓW

ZASTOSOWANIE
• Zakładanie trawników z siewu i rolki.
• Pielęgnacja i regeneracja trawników i dywanów trawiastych.

SPOSÓB UŻYCIA
• Najlepszym czasem zakładania trawnika z siewu są okresy kwiecień–maj i sierpień–wrzesień.
• Produkt prasowany mechanicznie – przed użyciem zaleca się rozluźnienie go i w miarę potrzeb, gdy podłoże jest suche, nasączenie wodą.
• Teren pod założenie trawnika należy odpowiednio przygotować, tzn. pozbyć się wszystkich chwastów, korzeni, kamieni itp. Tuż przed siewem podłoże trzeba wyrównać i ugnieść wałem.
• Na 1–2 tygodnie przed siewem można wzbogacić strukturę gleby, rozrzucając kompost lub granulowany obornik albo używając wieloskładnikowych nawozów mineralnych.
• Nasiona najlepiej wysiać na kilkucentymetrową warstwę (5–10 cm) ziemi do trawników, a następnie przykryć warstwą (1–2 cm) tej samej ziemi lub torfem. Podłoże wałujemy lub ubijamy, aby docisnąć nasiona.
• Trawnik należy regularnie podlewać (najlepiej rano i wieczorem). Pierwsze nasiona kiełkują po mniej więcej 10 dniach.
• Pierwsze koszenie powinno nastąpić, gdy trawa ma wysokość ok. 8–10 cm.

PRAKTYCZNE RADY
• Dobór mieszanek traw zależy od rodzaju trawnika (np. rekreacyjny, sportowy, ozdobny) i warunków, w jakich trawa będzie rosła (np. słońce, cień).
• Zalecamy rozpoczęcie nawożenia po 3–4 tygodniach od założenia trawnika.

SKŁAD
Torf, piasek, kompost, nawóz.

WŁAŚCIWOŚCI
Zasolenie: < 2,0 g/l
Struktura: 0-20 mm