ZIEMIA DO IGLAKÓW

ZASTOSOWANIE
• Do drzew i krzewów iglastych np.: tuje, sosny, świerki, cisy, modrzewie, jałowce, cyprysiki.
• Do innych roślin kwaśnolubnych.
• Do nasadzenia w ogrodach, tarasach, balkonach i donicach.

Dla roślin wymagających bardziej kwaśnego podłoża zalecamy ZIEMIĘ DO RODODENDRONÓW.

SPOSÓB UŻYCIA
Najlepszy okres na przesadzenie to wiosna i jesień. Produkt prasowany mechanicznie, przed użyciem zaleca się rozluźnić i w miarę potrzeb, gdy podłoże jest suche, nasączyć wodą. W dniu poprzedzającym przesadzanie należny roślinę obficie podlać, natomiast korzenie roślin bez bryły korzeniowej należny zanurzyć w wodzie na kilka godzin.

Przesadzanie drzew i krzewów. Przed wykopaniem dołu pod roślinę należny odchwaścić teren. Dół pod roślinę powinien być 2 razy większy od bryły korzeniowej rośliny. Po wykopaniu dołu częściowo wypełniamy go ziemia do iglaków. Wybrana roślinę tak ustawiamy w dole, aby po zakopaniu znalazła sie na takiej samej głębokości na jakiej rosła. Po ustawieniu rośliny pozostałe przestrzenie szczelnie wypełniamy ziemia do iglaków. Odpowiednie ubicie podłoża zapewnia szczelne przyleganie do drobnych korzeni, które ułatwia podsiąkanie oraz zapobiega osiadaniu rośliny. Po przesadzeniu obficie podlewamy woda.

Przesadzanie do doniczek. Należy wybrać czysta donice z otworami odpływowymi. Donica powinna być większa od bryły korzeniowej. Wsypujemy drenaż na dno donicy np. keramzyt, następnie ziemie do iglaków. Wkładamy roślinę i wypełniamy podłożem do 2 cm poniżej krawędzi doniczki. Po przesadzeniu lekko ugniatamy ziemie i umiarkowanie podlewamy.

SKŁAD
Torf wysoki, torf niski, kompost z kory, piasek, kreda, nawóz NPK z kory.

WŁAŚCIWOŚCI
Zasolenie: < 2,5 g/l
Struktura: 0-20 mm